The Syndics' Chapel

The Syndics’ Chapel is een ensemble dat zich bezighoudt met de muziek uit de late Renaissance en Vroegbarok. De studie- en concertplaats is de Anglicaanse Kerk Groenburgwal 42 Amsterdam. Aan deze locatie, de voormalige lakenhal (1626) van de Amsterdamse wolindustrie, ontleent het ensemble haar naam. De magister is Henk van Benthem (contact).


Tiende project, Duitse Kerstmuziek

Op 8 december om 21.00 uur zingt de Syndics' Chapel Kerstmuziek van o.a. Michael Praetorius en Johann Hermann Schein. Echte typische kerstklanken van 'Wie schön leuchtet der Morgenstern', 'In dulci jubilo' en 'Joseph, lieber Joseph mein' in meest vijfstemmige madrigaalzettingen. The Syndics' Sackbuts verlenen hun medewerking. Komt allen tezamen, luistert en zingt een enkel lied mee. Entree € 10,- (ter dekking van de onkosten), Groenburgwal 42, Episcopale Kerk, Amsterdam.

Negende project: Italia mia (madrigalen)

Op dinsdag 13 oktober 2015 zong The Syndics' Chapel een madrigalenprogramma met werken van Philippe Verdelot, Nicola Vicentino, Luca Marenzio en Claudio Monteverdi. zie het programma

Het madrigaal uit de 16de eeuw is te vergelijken met het strijkkwartet uit de late 18de en 19de eeuw. Ook hier zijn experimenten, bijzonderheden en compositorische krachtsinspanningen niet van de lucht. Elk madrigaal op zichzelf is vernieuwend en vormt een revolutie. Dit is zeer goed te horen op dit concert.

Achtste project: Pinkstermuziek van Byrd en Sheppard

Op Zaterdag 23 mei 2015 werkte de  Syndics' Chapel  mee aan een Pinksterwake 's avonds om 19.30 uur in de St.Nicolaasbasiliek Prins Hendrikkade 71 Amsterdam. We zongen drie motetten van William Byrd en een hymne van John Sheppard. Ook zongen we enkele liederen uit de bundel Taizé. en het wonderlijke koraaltje Carlisle: 'Breathe on me'. Een ensemble van 5 instrumenten verleende zijn medewerking. de toegang was gratis.

zevende project Dodenmis van Lassus

op 17 februari 2015 zong de Syndics' Chapel de 5 stemmige Missa Pro Defunctis van Orlando di Lasso en drie motetten voor het dodenofficie van Heinrich Schütz. zie het programma.

Zesde project a seremony of lessons and carols

ziehier de liturgie.

Vijfde project: de Missa 'Papae Marcelli' van Palestrina

Op 7 oktober 2014 voerden we de Papae Marcelli uit. De zesstemmige mis bestaat uit: sopraan, alt, 2 tenoren en 2 bassen, zie het programma van die avond. Dit werk is van Palestrina veruit het bekendste werk. Hij was 42 jaar toen het gepubliceerd werd en het behoort tot zijn vroege werken. Als we met de Syndics' Chapel iets uitvoeren gaat daar altijd een uitvoerig onderzoek aan vooraf, we willen in het kader van de oude muziek altijd iets nieuws brengen. Bij de voorbereidingen trof ik een motet aan dat best eens de inspiratiebron van deze 'papae Marcelli-mis' zou kunnen zijn. Dat is extra interessant, want tot nu toe werd aangenomen (het gaat hier om het beroemdste stuk van hem en ook om veruit de bekendste meerstemmige mis überhaupt) dat het om een puur zelfstandig werk ging. Maar dat is dus niet zo: zie mijn 'artikel' Surge Petre versus Papae Marcelli'. Iedereen heeft wel ergens de muziek van deze mis liggen, of kan hem vinden, dat is alleen niet het geval met het motet. daarom heb ik mijn aantekeningen in dit motet ook op deze website gezet, dat scheelt u een zoektocht. Veel plezier met het lezen, ik hoor graag een reactie.

Derde project, Lijdenstijd 2014

Het derde project van 'The Syndics' Chapel' droeg de naam Musica Reservata. Twee werken werden uitgevoerd: de zevende boetepsalm van Orlando di Lasso (1559) en de Johannis-passion van Leonard Lechner (1597). Lechner was een leerling van Lassus. 'Musica reservata' houdt vooral in dat de tekstinhoud te horen is in de muzikale klanken. Zie het uitgebreide programma en toelichting.

Tweede project, winter 2014

Het tweede concert van de Syndics' Chapel vond plaats op 18 februari 2014 in de Episcopale Kerk, Groenburgwal 42 te Amsterdam. Het droeg de naam 'Stylus Luxurians', werken van Adriaan Willaert, Giovanni Gabrieli, Michael Praetorius en Jan Pieterszoon Sweelinck. medewerking werd verleend door 'The Syndics' Cornetts and Sagbutts'. Zie programma.

Eerste project: Kerst 2013


Op 22 december 2013 gaf de Syndics' Chapel haar eerste presentatie, een veelzijdig programma met kerstmuziek: Oude muziek, maar ook 19de eeuwse traditionele Christmas carols. Zie het volledige programma, toelichting en deelnemers. Christmas carols lijken vaak ouder dan ze zijn. In de 19de eeuw ontstond er een revival van het gehele Christendom, na het verval tijdens de Verlichting: de zgn. 'muscular style'. Men had als ideaal een gezond en krachtig lichaam. Men vindt deze stijl overal, in de literatuur, in de architectuur ('Muscular Churches') en in de muziek. Het bekende lied 'Once in royal David's city' behoort tot de muscular style.

(c) 2011 www.henkvanbenthem.nl | Webdesign door: Teuniz.nl Multimedia Design