Sint Nikolaas

Sint Nikolaas, twaalf versjes met melodieen door Kath. Leopold (1898).

Uitgegeven door Firma I.Oppenheim, Groningen.
(Oppenheim was ook de eerste uitgever van het Gronings Dagblad.)

 • 1e druk 1898 (zonder pianobegeleidingen)
 • 2e druk 1903
 • 3e druk 1908 (met pianobegeleidingen)
 • 4e druk 1012
 • Na 1914 verscheen er nog een bloemlezing.
  (1e druk, Koninklijke bibliotheek Den Haag)
  (3e druk, Openbare Bibliotheek Amsterdam)

Katharina Leopold (1846-1914) woonde samen met de elf jaar jongere Henriëtte Dietz (1857-1939). Ze gaven beide les aan de lagere school die verbonden was aan de Kweekschool voor onderwijzeressen in Groningen. Beide waren ze schrijfsters van Kinderliteratuur. Hun adres was Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 3 (vlakbij de uitgeverij J.B.Wolters, Bolingstr. 18).  Katharina Leopold was de tante van de dichter J.H.Leopold (1865-1925).

Oppenheim schreef, toen hij het werk van Kath. Leopold aanprees: ‘De schrijfster beoogt de eentonigheid in de St. Nicolaasliteratuur van Sinterklaas Kapoentje en Zie de maan schijnt door de boomen eenigermate te breeken.’. 

De volgorde der liederen zegt iets over de wijze waarop het feest werd gevierd. Zo was de vooravond van het feest, 5 december, de avond van de boetedoening, lied 9. Kinderen zongen bij de schoorsteen dat ze nooit meer ondeugend, stout, gemeen of vals zouden doen, in de hoop dat Sint Nicolaas ’s nachts iets moois zou ‘rijden’. De volgende dag zong men ‘O, kom eens kijken wat ik in mijn schoentje vind’ lied 10.

Inhoud

 1. O, kom toch
  Sint-Niklaas, goed heilig man, o, kom toch
 2. Hij komt!
  Hij komt, hij komt
 3. Heb je ’t al gehoord
  Heb je ’t al gehoord, dat weer Sinterniklaas
 4. Hij is er
  Zeg heb jullie ’t al vernomen
 5. Zoo rijk en zo gul
  O Sint-lief, ‘k moet je eens zeggen nu
 6. Wat moe zegt
  Sinterklaas, zegt moe
 7. In den schoorsteen
  Hoor eens wet een raar gestommel
 8. Strooiavond
  Sinterklaasje, strooi maar neer
 9. Vijf December
  ’t Is vijf December
 10. Zes December
  O, kom eens kijken
 11. Weer naar Spanje
  De boot gaat weer naar Spanje
 12. Na Sinterklaas
  ’t Heerlijk feestje is nu weer voorbij


(c) 2011 www.henkvanbenthem.nl | Webdesign door: Teuniz.nl Multimedia Design