Inhoud

  • Melodie en Tekst
  • Latere druk met pianobegeleiding
  • Fröhlicher Landmann

Download deze pagina in PDF

Hij komt, hij komt

Hij komt, hij komt, de lieve, goede Sint is het tweede lied uit de uitgave Sint Nikolaas, twaalf versjes van Katharina Leopold, Groningen 1898. Ziehier een kopie uit de eerste druk:

Katharina Leopold maakte een tekst bij ‘Fröhlicher Landmann’, een pianostuk uit Album für die Jugend, 1848, opus 68 van Robert Schumann. De wijze van notatie bij Kath. Leopold geeft aan of de lettergrepen gebonden (met een fraseringsboog), los (zonder fraseringsboog maar wel onder één waardestreep) of staccato (losse achtsten) moet zingen. 

Latere druk met pianobegeleiding

Ziehier de versie uit 1908, derde druk, met pianobegeleiding en met veranderingen in de melodie: bij ‘De vrind van ieder kind’ en ‘Wat brengt hij u en mij’ staat nu een ‘halfslot’, de melodie gaat naar c in plaats van naar f.

Fröhlicher Landmann

Fröhlicher Landmann, uit Album für die Jugend, opus 68 no 10, Robert Schumann.

Cottreau’s lied en begeleiding uit 1835 staan een terts hoger dan Leopolds lied uit 1898,
in Es in plaats van in C.

Hij komt, hij komt, is ook opgenomen in Sint-Nicolaasliederen (Leidschendam 2009, lied 46, pag. 138) van Henk van Benthem.

(c) 2011 www.henkvanbenthem.nl | Webdesign door: Teuniz.nl Multimedia Design