Inhoud

  • Melodie en Tekst
  • Pianobegeleiding
  • Freut euch des Lebens
  • Illustratie

Download deze pagina in PDF

O, kom eens kijken

O, kom eens kijken is het tiende lied uit Katharina Leopolds Sint Nikolaas, twaalf versjes. Ziehier melodie en tekst uit 1898, eerste druk:

Het lied heeft de titel Zes december. Op de vooravond van het sinterklaasfeest zong men bij de schoorsteen, toonde berouw over de gepleegde zonden en beloofde beterschap, zette zijn schoen in de hoop dat sinterklaas ’s nachts over de daken rijdend, geschenken zou brengen. Dit lied getuigt daarvan.

Dit sinterklaaslied is zeer populair. Het verschijnt in latere verzamelingen en wordt talloze malen herdrukt. Herhalingen en herdrukken brengen ook veranderingen met zich mee. De bekendste is O, kom er eens kijken.

Het kleine melisme verdwijnt, terwijl in het verdere lied de melismen blijven bestaan. Meer syllabisch is kinderlijker. Bij mevr. Leopold is ook een andere melisme verdwenen, op 'Le- -bens':

In de tekst vindt men vele latere veranderingen, zoals ‘een doos met blokken’, ‘twee kaatseballen’, ‘een dieseltrein’...

Latere druk met pianobegeleiding

Een latere druk geeft ook een pianobegeleiding, ziehier de derde druk uit 1908:

Freut euch des Lebens

De bron van dit lied is het 18de eeuwse lied Freut euch des Lebens. Te vinden in Erks Liederschatz I no 46. Martin Usteri (1763-1815) tekst, en Hans Georg Nägeli (1773-1836) melodie, uit Zürich, Zwitserland, maakten dit lied. Zet mevr. Leopold de melodie in D, Erk tekent hem op in Es, de illustratie die na Erk is weergegeven toont hem in F.

Conclusie: hoe ouder de bron, des te hoger men zong. Aan het eind van de 18de eeuw werd er veel gezongen, de stem was leniger en kon hoger. Dit lied was buitengewoon populair. Het kreeg de bijnaam ‘de Biedemeier Marseillaise’.

Vertaling van het eerste couplet:
 Wees blij, zolang u nog leeft
Geniet voor het te laat is
 Men maakt graag problemen
 Men zoekt en vindt pijnlijkheden
 En ziet de bloem niet
 Die pal voor ons staat
Wees blij …

Illustratie

Deze illustratie is te vinden in het Deutsches Volksliedarchiv te Freiburg. Hij is ook afgedrukt in Das Volksliederbuch van Heinz Rölleke (Köln 1993 verlag Kiepenheuer& Witsch, pag 175).

Dit lied is ook opgenomen in Sint-Nicolaasliederen (2009 Kemper Conseil). De illustratie uit Freiburg echter niet.

(c) 2011 www.henkvanbenthem.nl | Webdesign door: Teuniz.nl Multimedia Design